Links


De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) probeert geluidshinder in Nederland zoveel mogelijk tegen te gaan. Zij beschikt over veel kennis op het gebied van geluid, geluidshinder en de bestrijding ervan. Iedereen met vragen over dit onderwerp kan gebruik maken van deze kennis. Zowel overheden, bedrijfsleven als particulieren. NSG kan donateurs voorzien van deskundigenrapporten waarvan in een juridische procedure gebruik kan worden gemaakt.

Voor meer informatie over geluidsmetingen aan dakplaten verwijzen wij u ook door naar het Noordelijk Akoestisch Adviesburau.