Aansprakelijkheid aannemer bij knallend- of krakend dak


Indien er sprake is van een knallend c.q. krakend dak, kan mogelijk worden geconcludeerd dat er sprake is van ondeugdelijke uitvoering van het werk door de aannemer die het dak heeft opgeleverd. De aannemer kan aansprakelijk worden gehouden voor gebreken of ongeschiktheid van de door hem gebruikte materialen en/of hulpmiddelen. Indien er dus dakelementen worden gebruikt die bij warmte en hoge luchtvochtigheid ernstig kraken en/of knallen, dan kan worden gesteld dat de dakplaten, ofwel materialen, gebrekkig waren voor gebruik in het dak van de woning, waarvoor de aannemer aansprakelijk is. Mogelijk is ook de leverancier aan te spreken.