Aannemer en architect veroorzaken knallend dak


Gedupeerden hebben een woonboerderij laten bouwen en ingrijpend laten renoveren. De woning is vanaf de fundering volledig opgebouwd. Een aantal jaar na de verbouwing zijn er volgens de gedupeerden frequent harde kraak- en knalgeluiden te horen. Gedupeerden stellen de architect en aannemer aansprakelijk voor de herstelkosten van het knallend dak. 

 

Aanleiding

De architect zou o.a. bouwtekeningen hebben vervaardigd voor de verbouwing, heeft door een onderaannemer constructieve berekeningen laten maken en heeft het vergunningstraject begeleid. De aannemer heeft de ruwbouw van de woning uitgevoerd. 

De gedupeerden hebben een deskundige ingeschakeld om geluidsmetingen uit te voeren. Ook  hebben zij een bouwkundig onderzoek en constructief onderzoek laten doen naar de oorzaak van deze knal-en kraakgeluiden. 

Akoestisch onderzoek

De geluidsdeskundige heeft gemeten dat frequent knal achtige geluiden zijn te horen, soms om de tien minuten, met piekniveaus van ca. 45 tot 70 decibel. Volgens de deskundige zijn deze waargenomen knallen te vergelijken met het handen klappen van iemand op circa twee meter afstand. 

Bouwkundig en constructief onderzoek

Gedupeerden hebben eerst een inspectie laten uitvoeren door een bouwkundig deskundige. Deze heeft geconcludeerd dat het dak niet volgens de voorschriften is uitgevoerd, wat ervoor heeft gezorgd dat de constructie te veel wordt belast.

Volgens de bouwkundig deskundige hebben de vastgestelde bouwkundige tekortkomingen een directe en indirecte relatie tot de gehoorde knalgeluiden. Als advies geeft de deskundige dat er deels nieuwe dak elementen moeten worden gemonteerd en dat er deels herstel dient plaats te vinden met behoud van de oude dak elementen. Ook adviseert de bouwkundig deskundige om de constructie van de woning te laten inspecteren door een constructeur, omdat hij twijfels heeft bij de stabiliteit.

Gedupeerden hebben daarom ook onderzoek laten verrichten door een onafhankelijk constructeur. Deze stelt vast dat er onder meer onvoldoende rekening is gehouden met het opvangen van de afschuifkrachten van het dak. Dat dient constructief te worden hersteld door het dak te verstijven met drukschoren.

Gedupeerden hebben vervolgens een aannemer een offerte laten maken voor de uitvoering van de herstelwerkzaamheden zoals omschreven in de rapporten van de bouwkundig en constructief deskundige. Een bouwbedrijf begroot de herstelkosten op € 67.595,75 incl. BTW. Gedupeerden hebben de aannemer en architect die de bouw hebben uitgevoerd voor deze kosten hoofdelijk aansprakelijk gesteld.

 

Gedupeerden starten gerechtelijke procedure

De architect en aannemer hebben de herstelkosten niet voldaan, zodat gedupeerden een gerechtelijke procedure tegen hen zijn gestart. In deze procedure eisen zij vergoeding van de herstelkosten, vermeerderd met overige kosten en rente.

De gedupeerden leggen aan hun vorderingen ten aanzien van de aannemer ten grondslag dat hij toerekenbaar tekort is geschoten in de uitvoering van de overeenkomst van de aanneming in de zin van art. 6:74 BW door een woning met gebreken te bouwen. De werkzaamheden zouden niet deugdelijk zijn verricht. De verwerkingsvoorschriften zouden niet zijn nageleefd, er zouden onvoldoende bevestigingsmiddelen zijn geplaatst, er is geen rekening gehouden met het krimpen van de gordingen, etc.

De gedupeerden leggen aan hun vorderingen ten aanzien van de architect ten grondslag dat hij is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst van opdracht. De bouwtekeningen en berekeningen die zijn opgesteld zouden gebreken en of omissies bevatten, als gevolg waarvan gebreken zijn ontstaan aan de woning. 

 

Contra-onderzoeken door architect

Om gemotiveerd verweer te kunnen voeren, heeft de architect ook contra-experts ingeschakeld om het dak te inspecteren en beoordelen. De architect heeft op zijn beurt ook een akoestisch deskundige en bouwkundig deskundige ingeschakeld. Ook uit deze contra-onderzoeken volgt dat er sprake is van een knallend dak dat hinder oplevert, waardoor herstelmaatregelen noodzakelijk zijn. De oorzaak van de knallen is onder meer het gevolg van de thermische werking binnen de geïsoleerde elementen in combinatie met gebreken in de bouwtekeningen en bij de bouw van de woning.

 

Tussenvonnis van de rechtbank

Aan de rechtbank ligt ter beantwoording voor de vraag op de aannemer en/of de architect toerekenbaar tekort is of zijn geschoten in de uitvoering van de met de gedupeerde gesloten overeenkomst van aanneming. 

De rechtbank is van oordeel dat de aannemer de gestelde schade, als gevolg van zijn tekortkomingen, onvoldoende gemotiveerd heeft weersproken. De rechtbank zal de schade begroten overeenkomstig de stellingen van de gedupeerden. Concreet houdt de rechtbank de aannemer verantwoordelijk voor herstelwerkzaamheden bestaande uit het vastzetten van houtdraadbouten in losgetrokken gordingen, het correct aanbrengen van ravelingen rondom dakramen, het verstevigen van de randbalken van de zoldervloer en het deugdelijk bevestigen van de dak elementen.

Het aan de architect gemaakte verwijt zijn de verstevigingen van de loggia, de lintvoeg in de buitenmuren en de verstijving van het dak.  De rechtbank oordeelt dat de architect voor deze posten aansprakelijk is. Er bestaat echter een discussie over de vraag hoe hoog de kosten zijn om het dak te verstijven. Gedupeerden stellen dat dit dient te geschieden door het aanbrengen van drukschoren, terwijl de architect stelt dat dit dient te gebeuren door het monteren van kant gordingen. De oplossing van de architect voor het verstijven van het dak is aanzienlijk goedkoper.

De rechtbank stelt dat er een gerechtelijk deskundige dient te worden benoemd die, in de kern, de vraag moet beantwoorden hoe het dak constructief dient te worden verstijfd en wat de daarmee gepaard gaande kosten zijn. In afwachting van het deskundigenbericht houdt de rechtbank alle verdere beslissingen aan. 

Lees hier de gehele uitspraak.

 

Einduitspraak

Inmiddels heeft de rechtbank een einduitspraak gedaan. Lees het artikel, waarin de belangrijkste aspecten worden besproken, het gerechtelijk deskundigenonderzoek en de gevolgen voor de betrokken partijen.

 

Silver Advocaten

Heeft u na de bouw of aankoop van uw woning ook last van een tikkend, krakend of knallend dak? Of is er sprake van andere gebreken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Ons kantoor heeft kennis over deze problematiek en kunt u in contact brengen met partijen die u ook van dienst kunnen zijn. Zowel als het gaat om dossiervorming (wat is het probleem, oorzaak, gevolg, herstel en herstelkosten) alsmede als het gaat om het kunnen verhalen van de kosten op de verkoper, aannemer en/of architect.

Lees meer over een knallend dak.