Aansprakelijkheid verkoper


In sommige gevallen kan ook de verkoper van een woning aansprakelijk zijn. Een woning dient aan de (koop)overeenkomst te voldoen en dient in dat kader geschikt te zijn voor normaal gebruik. Dat betekent dat er geen sprake kan zijn van (verborgen) gebreken in de vorm van een knallend c.q. krakend dak of een dakconstructie die overlast veroorzaakt. Om te bepalen of een woning geschikt is voor normaal gebruik, kan relevant zijn de informatie die verkoper aan koper heeft verstrekt in de documentatie bij de (ver)koop van de woning. Dit geldt met name voor de vragenlijsten waarin vragen aan verkoper zijn gesteld omtrent de staat van de woning. De mededelingen die de verkoper daarin aan koper heeft gedaan, kunnen de juridische haalbaarheid van een juridisch conflict over verborgen gebrek bepalen.

 

Verzwegen informatie

Het komt wel eens voor dat de verkoper niet alle informatie over de woningprijs geeft tijdens de verkoop. Bijvoorbeeld dat de verkoper al jaren in het huis woont maar geen tot weinig last heeft van de knal- en kraakgeluiden. Omdat het voor de verkoper geen hinder veroorzaakt vertelt hij dit ook niet tijdens de onderhandelingen. Er is dan een mogelijkheid om de verkoper aansprakelijk te stellen voor het verzwijgen van deze informatie. 

 

Eigen verbouwing

Het kan ook zijn dat de verkoper het huis zelf heeft verbouwd. Tijdens deze verbouwing kunnen fouten zijn gemaakt of zijn voorschriften voor de installatie van de dak elementen niet opgevolgd. Dit kan ervoor zorgen dat de het dak makkelijker gaat ‘werken’ bij hoge temperaturen. Ook hier ontstaat dan een mogelijkheid om de verkoper aansprakelijk te stellen voor de herstelkosten.  

 

Silver Advocaten

Heeft u last van een knallend dak? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten. Wij zijn al jaren actief in deze sector en hebben veel ervaring in het aansprakelijk stellen van aannemers en leveranciers.