Verborgen gebrek: aansprakelijkheid verkoper woning voor een knallend – of krakend dak


In sommige gevallen kan ook de verkoper van een woning aansprakelijk zijn. Een woning dient aan de (koop)overeenkomst te beantwoorden en dient in dat kader geschikt te zijn voor normaal gebruik. Dat betekent dat er geen sprake kan zijn van (verborgen) gebreken in de vorm van een knallend c.q. krakend dak of een dakconstructie die overlast veroorzaakt. Om te bepalen of een woning geschikt is voor normaal gebruik, kan relevant zijn de informatie die verkoper aan koper heeft verstrekt in de documentatie bij de (ver-)koop van de woning. Dit geldt met name voor de vragenlijsten waarin vragen aan verkoper zijn gesteld omtrent de staat van de woning. De mededelingen die de verkoper daarin aan koper heeft gedaan, kunnen de juridische haalbaarheid van een juridisch conflict over verborgen gebrek bepalen.