Einduitspraak in zaak knallend dak: aannemer en architect aansprakelijk voor herstelkosten


In een eerder artikel op onze website werd bericht over een tussenuitspraak in de zaak van het knallende dak. De tussenuitspraak behandelde de aansprakelijkheid van de aannemer en de architect voor de schade aan het dak van een nieuwbouwwoning. Inmiddels heeft de rechtbank een definitieve uitspraak gedaan. In dit artikel bespreken we de belangrijkste aspecten van deze uitspraak, het gerechtelijk deskundigenonderzoek en de gevolgen voor de betrokken partijen.

 

Tussenuitspraak

In de tussenuitspraak werd geoordeeld dat zowel de aannemer als de architect aansprakelijk waren voor de schade aan het dak, dat veroorzaakt werd door het gebruik van ongeschikte dakelementen. De aannemer en architect werden in de tussenuitspraak opgedragen om de herstelkosten gezamenlijk te dragen, waarbij de verdeling van de herstelkosten nog nader moest worden bepaald.

 

Gerechtelijk deskundigenonderzoek

Naar aanleiding van de tussenuitspraak is er een gerechtelijk deskundigenonderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat vervanging van de dakelementen noodzakelijk is. De gebruikte dakplaten, zonder kantlatten, waren namelijk niet geschikt voor toepassing in de constructie. Het deskundigenonderzoek vormde de basis voor de recente einduitspraak van de rechtbank.

Op grond van het rapport van de gerechtelijk deskundige heeft de rechtbank enkele bindende eindbeslissingen uit de tussenuitspraak herzien. Deze herziening heeft invloed gehad op de verdeling van de aansprakelijkheid en de herstelkosten. Met name zijn de herstelkosten gewijzigd omdat de rechtbank in haar eerdere tussenvonnis had geoordeeld dat vervanging van dakelementen niet nodig was voor herstel van het knallend en krakend dak, terwijl de rechtbank daar in haar eindvonnis – op grond van het gerechtelijk deskundigenonderzoek – op terug is gekomen.

 

Geen hoofdelijke aansprakelijkheid aannemer en architect

De rechtbank heeft bepaald dat er geen sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid van de aannemer en architect voor de kosten van vervanging van de dakelementen. In onderhavig geval, waar de opdrachtgever een architect had ingeschakeld voor het opstellen van constructieve berekeningen en bouwtekeningen, gaat de waarschuwingsplicht van de aannemer niet zover dat hij moet onderkennen dat de in de bouwtekening voorgeschreven dakelementen ontoereikend zijn voor de gekozen constructie. Hierdoor is de verdeling van de verantwoordelijkheid en de kosten voor de vervanging van de dakelementen aangepast. De kosten voor vervanging van de dakelementen komen voor rekening van de architect en niet voor rekening van de aannemer.

Het knallend dak werd veroorzaakt door een samenspel van verschillende gebreken. Het ging daarbij zowel om gebreken in de constructieve tekeningen en/of bouwtekeningen, alsmede om gebreken in de uitvoering van het werk. De gebreken die zijn ontstaan door een tekortkoming in de uitvoering van het werk, komen voor rekening van de aannemer. De gebreken die zijn ontstaan door fouten of onvolledigheden in de constructieve berekeningen en/of de bouwtekeningen, komen voor rekening van de architect.

 

Voordeelstoerekening

De rechtbank heeft in deze zaak een voordeelstoerekening toegepast. In de kern ligt hieraan ten grondslag dat de eigenaren van de woning met het knallend dak duurder uit waren geweest indien zij direct een dak hadden laten bouwen met de materialen die thans door de gerechtelijk deskundige zijn bevolen, waaronder de (duurdere) dakplaten met kantlatten. Om die reden komen de herstelkosten voor een relatief klein deel voor rekening van de eigenaren zelf.

 

Conclusie

De rechtbank heeft in haar definitieve uitspraak bepaald dat de aannemer deels aansprakelijk is voor de schade aan het dak. De aannemer dient € 5.862,00 van de herstelkosten te vergoeden. De architect is voor het grootste deel aansprakelijk en moet € 58.109,54 van de herstelkosten betalen, alsmede de proceskosten. (ECLI:NL:RBZWB:2023:1722)

 

Hulp bij knallende dakplaten

Heeft u last van een knallend of krakend dak of heeft u de woning van een andere persoon gekocht, dan kunt u mogelijk de aannemer of verkoper aanspraken tot schadevergoeding. Mogelijk kan ook de leverancier van de onderdelen van het dak aangesproken worden. Wij willen u hier graag mee helpen. Ons kantoor heeft jarenlange kennis over deze problematiek en kent ook partijen die u ook van dienst kunnen zijn. We helpen u bij dossiervorming (wat is het probleem, oorzaak, gevolg, herstel en herstelkosten) alsmede  het kunnen uitvoeren van vervangings- of herstelmogelijkheden. Neem vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.